سازه های دریایی

سازه های دریائی

یک اسکله به منظور پهلو گیری شناور های دریایی جهت بارگیری یا تخلیه مواد ، کالا ، اجناس و مصالح و کانتینرها اجراء میشود و دارای اجزاء زیر میباشد.

الف- تی هد (عرشه) اسکله

ب- پل دسترسی (پل ارتباطی)

ج- دولفین های اتکایی

س- دولفین های مهاری

م- فندرها

ی کت واکها

الف – ساخت تی هد اسکله دارای مراحل زیر میباشد

شمع کوبی :

شمعهای فلزی یا بتنیشمعهای فلزی بصورت اسپیرال بوده و شمعهای بتنی از نوع سانتریفیوژ میباشند کوبش معمولا” با چکش با سوخت گازوئیل (با سیستم انفجاری) انجام میشود.

نصب سر شمع:

سرشمعها بصورت قطعات پیش ساخته قبلا” آماده گردیده اند و بر اساس نقاط مختصاتی و کد تعیین شده در نقشه نصب میگردند . برای ثابت نگه داشتن سر شمعها پس از نصب در قسمت زیرین سرشمع با ملات گچ درز گیری شده سپس از قسمت فوقانی دوغاب گروت ریخته میشود.

نصب کیسون :

کیسونها بصورت قطعات پیش ساخته تولید میگردند و بر روی سرشمعها نصب میگردند.

مغزی گذاری داخل شمعها و بتن ریزی :

ابتدا یک صفحه فلزی به نام صفحه انسداد و به قطر داخلی شمع در مقطع پائین سبد سااخته شده از میلگرد ( بنام مغزی) جوش داده و سبد را داخل شمع قرار میدهند و بتن ریزی صورت میگیرد.عمق مغزی معمولا” یک متر پائینتر از سطح صفر صفر دریا میباشد و یک متر از قسمت بالایی مغزی در داخل کیسون قرار میگیرد.

نصب تیرها و پیری دالها :

تیرها و پیری دالها نیز از قطعات پیش ساخته میباشند که بر روی کیسونها نصب میشوند و فضاهای خالی عرشه را پوشش میدهند.

آرماتور بندی داخل کیسون

کارگذاری بیس پلیتها و انکر بلتها

بتن ریزی مرحله اول داخل کیسون :

برای اینکه بارگذاری بصورت مرحله ای صورت گیرد بتن ریزی داخل کیسون در دو مرحله صورت میگیرد.

بتن ریزی مرحله دوم داخل کیسون

آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی عرشه

ب- ساخت پل دسترسی (پل ارتباطی) دارای مراحل زیر میباشد.

شمع کوبی

نصب سرشمع

نصب کیسون

مغزی گذاری داخل شمعها و بتن ریزی

آرماتور بندی نصب صفحه ها و انکر بلتها

بتن ریزی مرحله اول داخل کیسون

بتن ریزی مرحله دوم کیسون

آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی کوله ها و بلوکهای جدا کننده

نصب نئوپرن زیر تیرها

نصب دمپر ها :

قطعاتی از جنس لاستیک با چگالی بالا که بر روی دیواره بلوکهای جداکننده ، روبروی دو سر تیرها نصب میشوند.

آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیافراگمها

نصب پیری دالها

نصب فریم درز انبساط در مقاطع طراحی شده

آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی عرشه پل

نصب هند ریلها و گارد ریلها

ج و س – ساخت دولفین های اتکایی و مهاری دارای مراحل زیر میباشد.

شمع کوبی

نصب سرشمع

مغزی گذاری داخل شمعها و بتن ریزی

نصب کیسون

آرماتوربندی و نصب صفحه ها و انکر بلتها

بتن ریزی مرحله اول کیسون

بتن ریزی مرحله دوم کیسون

آرماتور بندی ، قالب بندی کارگذاری صفهحه ها و انکربلتها و بتن ریزی پد استالها

نصب بولارد یا کوئیک ریلیز

م- فندرها :

فندرها به عنوان ضربه گیر در هنگام پهلو گیری شناورها برای جلوگیری از آسیب دیدگی اسکله و شناور نصب میگردند . دو نمونه از فندرها فندر SV300  و فندر سلولی میباشند.

ی ساخت و نصب کت واکها دارای مراحل زیر میباشد:

(کت واکها پلهای فلزی ارتباطی بین دولفینها و اتصال به عرشه اسکله میباشند.)

خرپا

هند ریل

گریتینگ :

صفحه های مشبک گالوانیزه شده از تسمه

نشیمنگاه :

یک سر کت واکها در قسمت نشیمنگاه بصورت ترمز عمل کرده و در طرف دیگر بر روی نشیمنگاه حرکت طولی آزاد دارد.

موج شکن

ساخت موج شکن به منظور ایجاد یک حوضچه آرامش برای پهلو گیری شناورها (کشتی ، بارج  ، لنج و قایق ) صورت میگیرد. یک موج شکن دارای اجزاء زیر میباشد.

پاشنه :

از سنگهای مسطح و قطور در پائینترین قسمت موج شکن اجرا میشود.

مغزه :

با سنگهای قطر ۵۰ تا  ۱۵۰میلیمتر برای بخش داخلی موج شکن که بصورت زهکش نیز عمل میکند اجرا میگردد.

فیلتر :

لایه اولیه پوشش دهنده مغزه با سنگهای قطر حدود ۶۰ سانتیمتر اجرا میشود.

آرمور :

پوشش نهایی موج شکن که از سنگهای نسبتا” مسطح با تناژ بالا و به ضخامت حدود ۱٫۵ متر که در دو یا سه لایه اجرا میشود.