معرفی ورژن 1-2 نرم افزار بناساز

این برنامه جالب بسیار مفید برای مهندسین و تکنسینهای عمران و معماری میباشد