مقالات

سرانه فضای سبز و ورزشی مطابق استانداردهای بین المللی

20140608_113908

در برنامه ریزی کاربری فقط تعیین مقدار سطوح و اندازه و سرانه ها کافی نیست . بلکه مسایل چون مکانیابی و معیارهای مکانی ، ترکیب و نسبت کاربری ها و سایر معیارها حایز اهمیت هستند .
برای دست یابی به بهترین راه حل ها برای برنامه ریزی کاربری زمین بهتر است از استانداردهای عام تنها به طور نسبی استفاده شود و استانداردها و معیارهای لازم برای برنامه ریزی هر محدوده مورد مطالعه براساس نیازهای واقعی آن محدوده و ساکنان آن تدوین شود .
مساحت سرانه تأسیسات ورزشی در کشورهای مختلف از بلوک شرق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی متفاوت است . کشور فرانسه مساحتی ۳۵ مترمربع را به ازای هر واحد مسکونی وانگلستان ۱۰ مترمربع به ازای هر نفر و آمریکا ۱۵ مترمربع به ازای هر نفر پیشنهاد می کنند . به طور میانگین عرف بین المللی حدود ۲۵ مترمربع فضای ورزشی و فضاهای سبز به ازای هر نفر است که از این رقم حدود ۱۸ مترمربع اختصاص به فضاهای سبز و مابقی به فضاهای ورزشی تعلق دارد .
فضاهای مسکونی ۵۰ درصد سطح زمین
فضاهای سواره و پیاده ۲۵ درصد سطح زمین
فضاهای سبز و اماکن ورزشی ۱۵ درصد سطح زمین
سایر فضاهای سرویس دهنده ۱۰ درصد سطح زمین
استفاده از استانداردهای عام و غیرانعطاف شهری همزمان با کنگره اول سیام ( ۱۹۲۸ ) و ارایه الگوهای شهرسازی مدرن که بر استاندارد کردن همه چیز حتی نیازهای انسانی استوار بود شدت گرفت .

تحلیل و بررسی معایب و مزایا استانداردها در طرحهای شهر سازی

اما از طرفی معایب زیادی نیز به این گونه استانداردها وارد است که از آن جمله اند:
– نادیده گرفتن ویژگیهای محیطی و خاص جامعه مورد نظر
– نادیده گرفتن عوامل اقتصادی – انسانی – اجتماعی – فرهنگی – محیطی – اقلیمی و …..

(برنامه ریزی کاربری اراضی شهری : دکتر کرامت الله زیاری.)
سرانه و کاربری های مختلف در یک محله :
۱ ـ مراکز مدیریتی : شامل موارد زیر است :
ـ اداری زمان : جهت رسیدن به مرکز مدیریتی min 15
ـ انجمن ها زمان : با توجه به سرعت پیاده km/h 4 ـ ۳ شعاع عملکرد m1000 ـ ۷۵۰
ـ فرهنگی حالت : در مرکز ثقل محله تعبیه می گردد
ـ خدمات اداری محیط : میدانی یا فضایی
۲ ـ مراکز تجاری : سرانه تجاری برای هر نفر در محله m2 67/0 در نظر گرفته می شود .
۳ ـ مراکز مذهبی : سرانه مذهبی برای هر نفر در محله m2 88/0 در نظر گرفته می شود .
۴ ـ مراکز آموزشی : مراکز آموزشی شامل موارد زیر است :
ـ دبستان : سرانه دبستان در محله m2 8/1 ـ ۹/۰ است و حداقل مساحت m2 2500 می باشد .
ـ راهنمایی : سرانه راهنمایی m2 8/1 ـ ۹/۰ است .
۵ ـ فضای سبز اجتماعی :
ـ سند عمومی : سرانه سند عمومی m2 2 و حدود ۵% سرانه مسکونی می باشد .
ـ سند ورزشی : سرانه سند ورزشی m2 3 ـ ۲ و در حدود ۵% سرانه مسکونی می باشد .
ـ سند کوچه ها : سرانه سند سبزکوچه ها m22 و حدود ۵% سرانه مسکونی می باشد .
جمع فضای سبز اجتماعی %۱۵ سرانه مسکونی می باشد .

انگیزه های اصلی در پیدایش و رواج استانداردهای کاربری زمین :

۱ ـ جلوگیری از اسراف زمین و استفاده بهینه از آن
۲ ـ پاسخ گویی به رشد سریع شهرنشینی و شهرسازی جدید
۳ ـ تامین حداقل نیازهای فضایی و مکانی انسان
۴ ـ کمک به عدالت اجتماعی در بهره گیری از زمین
استفاده از چنین استانداردهایی که به استانداردهای عام و یا نرم های جهانی معروف اند دارای معایب و محاسنی است این استانداردها که می توانند از دوباره کاری در رفع نیاز به خدمات ( مثلاً تکرار یک نوع تسهیلات هم در سطح محله و هم منطقه و … ) جلوگیری کنند . دیگر آنکه نیاز به اینکه مسئولان محلی نیازهای واقعی ساکنان را بسنجند رفع می شود چرا که امری پرهزینه و به لحاظ سیاسی مسئله دار است که موجب افزایش توقع مردم می گردد .
از دیگر محاسن این استانداردها آن است که به لحاظ دست یابی به عدالت اجتماعی جذابیت دارند و در همه جا به طور یکسان پیاده می شوند و این نوعی برابری در تأمین سرانه امکانات را ضمانت می کند .
اما از طرفی معایب زیادی نیز به این گونه استانداردها وارد است که از ان جمله اند :
ـ نادیده انگاشتن ویژگی های محیطی خاص جامعه مورد نظر
ـ نادیده گرفتن عوامل اقتصادی ـ انسانی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ محیطی ـ اقلیمی.
سرانه به شاخص یا معیاری اطلاق می شود که برای هر فرد جامعه محاسبه می شود .
نظام سرانه ای در شهرسازی و یا سایر علومی که با مسائل انسانی در ارتباط اند دارایم عایب بی شماری است .

سرانه های استاندارد در طرح های شهری

مسکونی ۵۰ / آ»ورزشی ( کودکستان = ۸ ـ ابتدایی = ۹ ـ راهنمایی = ۱۱ ـ دبیرستان = ۱۲ ـ آموزش عالی = ۵/۱ )
تجاری ۴ ـ ۲ / فرهنگی ۵/۱ تا ۷۵/۰ / پارک و فضای سبز ۹ تا ۱۲

استانداردهای فضای سبز

 استانداردهای فضای سبز :
تعیین سطح و سرانه کاربری فضای سبز در ایران،تا کنون عمدتاً بر اساس استانداردهای مورد استفاده کشورهای دیگر بوده است.
تعیین سرانه ی فضای سبز تا حد زیادی بستگی به خصوصیات بیوکلیماتیک منطقه و شهر دارد.بر این مبنا باید گفت سرانه فضای سبز در یک شهر کویری و یا یک شهر بزرگ مثل تهران نمی تواند شرایطی همانند یک شهر ساحلی استان مازندران داشته باشد.با وجود این ، اطلاع از رسانه های فضای سبز می تواند به عنوان هدایتگر فعالیت ها و خط مشی ها به شمار آید.
بر اساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن و شهر سازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایران بین ۷ تا ۱۲ متر مربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط سازمان ملل (۲۰ تا ۲۵ متر مربع هر نفر) رقم کمتری است.
با وجود این در شهر های مختلف کشور نیز این رقم،با توجه به ویِگی های متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنها با اختلافاتی همراه است که میزان انرا طرح های مصوب هر یک از شهر تعیین می کنند.
در مجموع آنچه از دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضای سبز اهمیت دارد،میزان فضای سبز عمومی است، یعنی فضای سبز که رفت و آمد عموم مردم در آنها بدون مانع باشد،یا به تعبیر دیگر فضای سبز اجتماعی.
بنابراین مفهوم سرانه فضای سبز تنها می تواند برای آن نوع فضای سبز به کار رود که برای گذراندن اوقات فراغت، بازی و تفریح مهیا شده است.
نکته ای که در خصوص فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار است، مکان یابی آن می باشد، جین جکوب ، منتقد شهر سازی معاصر معتقد است که پارک باید در جایی باشد که زندگی در آن موج می زند، جایی که در آن فرهنگ و فعالیتهای بازرگانی و مسکونی است . تعدادی از بخشهای شهری ،دارای چنین نقاط کانونی ارزشمندی از زندگی هستند که برای ایجاد پارکهای محلی یا میادین عمومی ، مناسب به نظر می رسد.
بر این اساس مکان یابی فضای سبز باید از اصولی چون[۱] ، سلسله مراتب و دسترسی ، تبعیت می کند.
مرکزیت فضای سبز به این مفهوم است که فضای سیز حتی المقدور در مرکز محله ناحیه و یا منطقه شهری مکان یابی شود.
همچنین فضای سبز در مقیاسهای متفاوت اعم از پارک محله ای ، منطقه ای و امثال آنها باید ساختار کالبدی متناظر خود، انطباق داشته باشد. به عنوان مثال پارک منطقه ای در محدوده منطقه پیشهاد شود .
دسترسی : به این مفهوم که پارک شهری باید از چهار جهت به شبکه ی ارتباطی دسترسی داشته باشد تا بدین طریق هم جمعیت بیشتری از آن استفاده کنند و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارک افزایش یابد . بدین ترتیب امکان بهره برداری دیداری از جلوه های زیبای پارک برای ره گذران از چهار جهت فراهم شود.
سرانه ی فضای سبز در شهر مشهد : بدون باغات شخصی ۷/۷ m2 ، با احتساب باغات m2 6/15

  همدان :                    ۵ – تا متر مربع

اصفهان :                   ۱۲/۲۳ متر مربع

منطقه ۱۳ تهران :    ۶۱/۳  متر مربع

  پارکها و فضا های سبز : با توجه به اهمیت فضای سبز و لزوم ایجاد آن در شهر ها به منظور لطافت هوا و تفریح مردم و زیباسازی شهر ، نمی بایست استاندارد شخصی برای ایجاد آن ها  لحاظ شود.

استانداردهای فضای سبز

 استانداردهای فضای سبز :
تعیین سطح و سرانه کاربری فضای سبز در ایران،تا کنون عمدتاً بر اساس استانداردهای مورد استفاده کشورهای دیگر بوده است.
تعیین سرانه ی فضای سبز تا حد زیادی بستگی به خصوصیات بیوکلیماتیک منطقه و شهر دارد.بر این مبنا باید گفت سرانه فضای سبز در یک شهر کویری و یا یک شهر بزرگ مثل تهران نمی تواند شرایطی همانند یک شهر ساحلی استان مازندران داشته باشد.با وجود این ، اطلاع از رسانه های فضای سبز می تواند به عنوان هدایتگر فعالیت ها و خط مشی ها به شمار آید.
بر اساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن و شهر سازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایران بین ۷ تا ۱۲ متر مربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط سازمان ملل (۲۰ تا ۲۵ متر مربع هر نفر) رقم کمتری است.
با وجود این در شهر های مختلف کشور نیز این رقم،با توجه به ویِگی های متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنها با اختلافاتی همراه است که میزان انرا طرح های مصوب هر یک از شهر تعیین می کنند.
در مجموع آنچه از دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضای سبز اهمیت دارد،میزان فضای سبز عمومی است، یعنی فضای سبز که رفت و آمد عموم مردم در آنها بدون مانع باشد،یا به تعبیر دیگر فضای سبز اجتماعی.
بنابراین مفهوم سرانه فضای سبز تنها می تواند برای آن نوع فضای سبز به کار رود که برای گذراندن اوقات فراغت، بازی و تفریح مهیا شده است.
نکته ای که در خصوص فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار است، مکان یابی آن می باشد، جین جکوب ، منتقد شهر سازی معاصر معتقد است که پارک باید در جایی باشد که زندگی در آن موج می زند، جایی که در آن فرهنگ و فعالیتهای بازرگانی و مسکونی است . تعدادی از بخشهای شهری ،دارای چنین نقاط کانونی ارزشمندی از زندگی هستند که برای ایجاد پارکهای محلی یا میادین عمومی ، مناسب به نظر می رسد.
بر این اساس مکان یابی فضای سبز باید از اصولی چون[۱] ، سلسله مراتب و دسترسی ، تبعیت می کند.
مرکزیت فضای سبز به این مفهوم است که فضای سیز حتی المقدور در مرکز محله ناحیه و یا منطقه شهری مکان یابی شود.
همچنین فضای سبز در مقیاسهای متفاوت اعم از پارک محله ای ، منطقه ای و امثال آنها باید ساختار کالبدی متناظر خود، انطباق داشته باشد. به عنوان مثال پارک منطقه ای در محدوده منطقه پیشهاد شود .
دسترسی : به این مفهوم که پارک شهری باید از چهار جهت به شبکه ی ارتباطی دسترسی داشته باشد تا بدین طریق هم جمعیت بیشتری از آن استفاده کنند و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارک افزایش یابد . بدین ترتیب امکان بهره برداری دیداری از جلوه های زیبای پارک برای ره گذران از چهار جهت فراهم شود.
سرانه ی فضای سبز در شهر مشهد : بدون باغات شخصی ۷/۷ m2 ، با احتساب باغات m2 6/15

نکته های مهم در خصوص بتن (نحوه ساخت ، بتن ریزی ، نگهداری ، افزودنیها )

نوشته شده توسط تاریخ ۳:۳۶ ب.ظ در بتن, مقالات | ۰ نظر

نکته های مهم در خصوص بتن (نحوه ساخت ، بتن ریزی ، نگهداری ، افزودنیها )

۱- نکات مهم در ساخت بتن با آزمایشهای ساده – SE ماسه در بدست آوردن مقاومت مشخصه لازم بسیار با اهمیت است توجه نمایید SE ماسه بالای ۸۰ باشد. – از کارگاه های تولید شن و ماسه و معادن تهیه مصالح خام شخصا” بازدید نمایید و دقت گردد برای تهیه بتنهای سازه ای و با مقاومت بالا مصالح کوهی مناسب نمیباشد ضمنا”...

ادامه مطلب

۸پروژه بسیار جالب – بزرگترین پروژه های مهندسی در دنیا

نوشته شده توسط تاریخ ۱۰:۲۸ ق.ظ در پروژه های شگفت انگیز, مقالات | ۴ نظر ها

۸پروژه بسیار جالب – بزرگترین پروژه های مهندسی در دنیا

         اگرچه پروژه های مهندسی شگفت انگیز زیادی در دنیا وجود دارد ، اما در اینجا ۸ پروژه ای که ما را برانگیخت و از نظر وسعت و اندازه حیرت انگیز هستند را معرفی میکنیم. ۱-ایستگاه فضایی بین المللی ISS           در سال ۱۹۹۸ با همکاری کیهان نوردان روسی و فضانوردان امریکایی روی یک ایستگاه فضایی دائمی کار شروع...

ادامه مطلب

آئین نامه شرایط عمومی پیمان و جای خالی یک ماده قانونی

نوشته شده توسط تاریخ ۹:۰۹ ق.ظ در آیین نامه ها و نشریات, مقالات | ۰ نظر

آئین نامه شرایط عمومی پیمان و جای خالی یک ماده قانونی

         همه پیمانکاران با بند یند مفاد شرایط عمومی پیمان آشنایی دارند. با توجه به بازنگری در سال ۱۳۷۷ در آئین نامه شرایط عمومی پیمان و بر طرف نمودن یکسری از مشکلات عمده ، همچنان ضعفهایی در این آئین نامه مشاهده میگردد. به عنوان مثال ما در اکثر پروژه ها جای خالی یک ماده قانونی از آئین نامه که بتواند در...

ادامه مطلب

نیاز به تغییر در نحوه عقد قراردادها و اشکالات موجود در فهرست بهاء

نوشته شده توسط تاریخ ۸:۴۷ ق.ظ در آیین نامه ها و نشریات, مقالات | ۱ نظر

نیاز به تغییر در نحوه عقد قراردادها و اشکالات موجود در فهرست بهاء

کسانی که در برگزاری مناقصات پروژه های دولتی شرکت کرده اند و بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کار کرده اند بخوبی واقف هستند که قیمتهای پایه در فهارس بهاء در بعضی آیتمها تا حدودی  منطقی و در بعضی آیتمها بسیار نامناسب و غیر منطقی است . و این نوسان قیمتها بنحوی است که پیمانکاران بطور متوسط پیشنهاد...

ادامه مطلب

شرح وظایف و ویژگی های یک رئیس کارگاه حرفه ای

نوشته شده توسط تاریخ ۵:۱۸ ب.ظ در مقالات | ۴ نظر ها

شرح وظایف و ویژگی های یک رئیس کارگاه حرفه ای

          رئیس کارگاه شخصی است حقیقی که برای سرپرستی و اجرای یک پروژه از طرف مسئولین یک شرکت مجری (مدیر عامل و مدیر پروژه ) انتخاب و پس از معرفی به کارفرما و مشاور طرح ، صلاحیت نامبرده مورد بررسی و در صورت دارا بودن ویژگی های لازم تائید و ابلاغ میگردد . رئیس کارگاه برای حصول موفقیت در اجرای کامل یک پروژه...

ادامه مطلب

برآورد مالی پروژه های ساختمانی

نوشته شده توسط تاریخ ۲:۰۷ ب.ظ در آیین نامه ها و نشریات, مقالات | ۰ نظر

ورژن دوم برنامه بناساز با قابلیت های بسیار عالی بزودی در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت

ادامه مطلب

ساخت ساختمان شش طبقه فقط در بیست و ۴ ساعت!

نوشته شده توسط تاریخ ۱۲:۰۷ ب.ظ در مقالات | ۰ نظر

ساخت ساختمان شش طبقه فقط در بیست و ۴ ساعت!

چینی‌ها که با تولید محصولات مختلف به پایین‌ترین قیمت ممکن، بازار بسیاری از کشورهای جهان را به خاک سیاه نشانده‌اند حالا با یک سرعت باور‌نکردنی وارد عرصه ساخت و ساز ساختمان شده‌اند. یک شرکت چینی اعلام کرده که به زودی می‌تواند یک ساختمان ۶طبقه را در مدت ۲۴ساعت بسازد و تحویل مشتری دهد! این شرکت...

ادامه مطلب

سازه های دریایی

نوشته شده توسط تاریخ ۱:۵۲ ب.ظ در سازه های دریایی, مقالات | ۱ نظر

سازه های دریایی

  سازه های دریائی یک اسکله به منظور پهلو گیری شناور های دریایی جهت بارگیری یا تخلیه مواد ، کالا ، اجناس و مصالح و کانتینرها اجراء میشود و دارای اجزاء زیر میباشد. الف- تی هد (عرشه) اسکله ب- پل دسترسی (پل ارتباطی) ج- دولفین های اتکایی س- دولفین های مهاری م- فندرها ی– کت واکها الف – ساخت تی هد اسکله دارای...

ادامه مطلب

طراحی هتل

نوشته شده توسط تاریخ ۵:۰۲ ب.ظ در مقالات | ۱ نظر

طراحی هتل

 pcparsi.com برگرفته از سایت طراحان با ارائه طرحی ابتکاری به منظور احداث یک هتل در دبی منابعی مانند آب دریا، باد و نور خورشید را برای تامین انرژی این ساختمان اختصاص داده اند. به گزارش مهر، امکان استفاده از منابع طبیعی انرژی در ساخت ساختمانهای جدید یکی از گزینه هایی است که طی سالهای جدید توجه مهندسان و...

ادامه مطلب

طراحی آسانسور

نوشته شده توسط تاریخ ۴:۵۴ ب.ظ در مقالات | ۰ نظر

طراحی آسانسور

در اینجا می‌خواهیم حداقل ابعاد مورد نیاز برای یک آسانسور با سرعت معمولی، با ظرفیت هشت نفر و تمام اتوماتیک مرکزی به عرض ۸۰ سانتیمتر را محاسبه نماییم. الف- محاسبه عمق مورد نیاز: ۳ عامل متغیر در عمق چاه تاثیرگذار است: ۱- عمق کابین: طبق حدول ارائه شده ابعاد کابین هشت نفره معادل (عمق) ۱۴۰ (عرض) ۱۱۰ سانتیمتر...

ادامه مطلب