آئین نامه شرایط عمومی پیمان و جای خالی یک ماده قانونی

Posted by on اسفند ۲۲, ۱۳۹۳ in آیین نامه ها و نشریات, مقالات

آئین نامه شرایط عمومی پیمان و جای خالی یک ماده قانونی

         همه پیمانکاران با بند یند مفاد شرایط عمومی پیمان آشنایی دارند. با توجه به بازنگری در سال ۱۳۷۷ در آئین نامه شرایط عمومی پیمان و بر طرف نمودن یکسری از مشکلات عمده ، همچنان ضعفهایی در این آئین نامه مشاهده میگردد. به عنوان مثال ما در اکثر پروژه ها جای خالی یک...

توضیحات بیشتر »

نیاز به تغییر در نحوه عقد قراردادها و اشکالات موجود در فهرست بهاء

Posted by on اسفند ۲۲, ۱۳۹۳ in آیین نامه ها و نشریات, مقالات

نیاز به تغییر در نحوه عقد قراردادها و اشکالات موجود در فهرست بهاء

کسانی که در برگزاری مناقصات پروژه های دولتی شرکت کرده اند و بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کار کرده اند بخوبی واقف هستند که قیمتهای پایه در فهارس بهاء در بعضی آیتمها تا حدودی  منطقی و در بعضی آیتمها بسیار نامناسب و غیر منطقی است . و این نوسان قیمتها بنحوی...

توضیحات بیشتر »