طراحی آسانسور

Posted by on مهر ۲۸, ۱۳۹۲ in مقالات

طراحی آسانسور

در اینجا می‌خواهیم حداقل ابعاد مورد نیاز برای یک آسانسور با سرعت معمولی، با ظرفیت هشت نفر و تمام اتوماتیک مرکزی به عرض ۸۰ سانتیمتر را محاسبه نماییم. الف- محاسبه عمق مورد نیاز: ۳ عامل متغیر در عمق چاه تاثیرگذار است: ۱- عمق کابین: طبق حدول ارائه شده ابعاد کابین هشت...

توضیحات بیشتر »